W samo poludnie – kopytka raz prosze!

Jak już informowano, lud Tajwanu uciśniony przez komunistycznych i kapitalistycznych oprawców, odmienne ma drogi zaspokajania potrzeb żywieniowych. Na szczególna uwagę zasługuje system spożywania posiłków w porze LUNCHu. Zwyczaj jedzenie lunchu został zapożyczony z siedliska światowego terro… tzn. imperializmu, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Tak wiec punktualnie o 12.00 umiarkowanie puste ulice stają się areną scen iście […]